PRACOWNICY

Ewa Ochtera – DYREKTOR

Anna Bojarska –  bibliotekarz

Anna Olbryś – bibliotekarz 

Aleksandra Pragacz –  bibliotekarz

Suchołbiak Krystyna  – kustosz

Magdalena Siemiatkowska – stażysta