USŁUGI

OPŁATA ZA USŁUGI

KSERO I WYDRUK

KSERO W KOLORZE CZARNYM

  • strona A – 4  – 0,30 zł
  • strona A – 3  – 0,60 zł

 

KSERO WYKONANE W KOLORZE

ORAZ WYDRUK Z KOMPUTERA W KOLORZE

  • strona A – 4 /gdy ksero w kolorze zajmuje minimum pól strony/ – 1,00 zł
  • strona A – 3 / jak wyżej/  –                                                            – 2,00 zł
  • strona A- 4 /gdy ksero zajmuję całą stronę/                                – 2,00 zł 
  • strona A – 3 / jak wyżej/                                                               – 3,00 zł

WYDRUK Z KOMPUTERA W KOLORZE CZARNYM

  • strona A – 4   – 0,50 zł
  • strona A – 3  – 1,00 zł

USŁUGI BEZPŁATNE

  •  KORZYSTANIE Z KOMPUTERA 
  • SKANOWANIE