Kolejne udogodnienia w obsłudze bibliotecznej

DRODZY CZYTELNICY!

                                  Od 6 lipca 2020r. (poniedziałek)                                                          PUBLICZNA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA                                                                 W KRASNOSIELCU                                                        zgodnie z rekomendacją BN, wprowadza kolejne udogodnienia               w obsłudze bibliotecznej wynikających  z “poluzowania” reżimu epidemicznego.