DOFINANSOWANIE „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”

 

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu informuje, że znalazła się w wyjątkowym gronie 95  laureatów w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

W ramach naboru złożonych zostało 440 wniosków, w tym 384 wnioski poprawne formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 404 194,00 zł.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 95 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

✅Otrzymane dofinansowanie w wysokości 26 400,00  zł. Wkład własny wyniesie 5 064,00 zł czyli razem zakupiony zostanie sprzęt komputerowy o łącznej kwocie 31 464,00 zł.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu jest beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy. Koszt ogółem zadania wyniesie 31 464,00zł, z tego 26 400,00 zł dofinansowanie z Instytutu  Książki.