Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2023

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2023”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono:

  • 1 komputer stacjonarny,
  • 1 monitor,
  • 1 głośnik do komputera,
  • 1 monitor interaktywny,
  • 1 podłoga interaktywna,
  • 4 klawiatury,
  • 4 myszki,
  • 2 czytniki kodów kreskowych,
  • 4 tablety,
  • program antywirusowy,
  • oprogramowanie narzędziowe,
  • 1 czytnik książek elektronicznych,

 

Koszt ogółem zadania wynosił 31 464,00 zł, z tego 26 400,00 zł dofinansowanie z Instytutu Książki, w tym finansowany wkład własny 5 064,00 zł.